Przedszkole nr 87 w Warszawie

Przedszkole nr 87 w Warszawie - Edukacja

Projekty edukacyjne

 • „Mali Patrioci”, „Polska moja Ojczyzna”, "Żoliborz oczami dziecka", „Bieg Niepodległościowy", „Polska moja Ojczyzna”

  Więcej
 • Funny Judo

  Szanowni Rodzice dzieci oddziałów IV i V

  W ramach projektu edukacyjnego Uczniowskiego Klubu Sportowego RONIN TEAM z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 267 ul. Braci Załuskich w oddziałach IV i V prowadzone będą 30 minutowe, pilotażowe zajęcia „Funny Judo”. Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Judo, gdzie wplata się głównie naukę padów. Dzięki temu wyrabia się u dzieci umiejętność samo-asekuracji. Z biegiem czasu wprowadza się takie elementy jak przewroty gimnastyczne. Rozpoczęcie zajęć planujemy na pżdziernik 2019 r.

  Więcej
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci. Praca z dzieckiem zdolnym i rozwijanie zainteresowań. Profilaktyka aktywności ruchowej. Projekt będzie realizowany co roku wg. potrzeb dzieci.

  Więcej
 • I   Podstawy prawne SzPEK 

  1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

   3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

  Więcej
 • 1.         Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne:

  • „Przyjazne Przedszkole” - program adaptacyjny;
  • „Wyczarujmy razem uśmiech” – przeciwdziałanie agresji u dzieci oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch” - przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy u dzieci;...
  Więcej
 • I   Podstawy prawne SzPEK 

  1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

  Więcej
 • I   Podstawy prawne SzPEK 

  1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

  Więcej
 • PROJEKT EDUKACYJNY 2015-2016

  W WARSZAWIE - "MALI GENIUSZE"

  ZAŁOŻENIA  MERYTORYCZNE  ZADANIA - zgodnego z kierunkiem  Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy

  Więcej