Przedszkole nr 87 w Warszawie

Struktura organizacyjna

Dyrektor Przedszkola : Joanna Pyzara

Rada Pedagogiczna

Kierownik Gospodarczy: Kamila Łoniewska

Personel administracyjny

Personel obsługowy