Przedszkole nr 87 w Warszawie

Struktura organizacyjna

Dyrektor Przedszkola

Rada Pedagogiczna

Kierownik Gospodarczy

Personel administracyjny

Personel obsługowy