Przedszkole nr 87 w Warszawie

Projekt edukacyjny "Mali Geniusze" 2017/2018

Projekt edukacyjny "Mali Geniusze" 2017/2018

Warszawa, dnia 11 września 2017 r.

 

PROJEKT  EDUKACYJNY  PRZEDSZKOLA NR 87

W WARSZAWIE

 

 

 I. IFORMACJE  OGÓLNE

 

1.Pomysłodawca:

Dyrektor Przedszkola nr 87 Sylwia Ząbek

Realizatorzy projektu:

Nauczyciele Przedszkola nr 87

2.Adres:

01-780 Warszawa ul. Broniewskiego 9d

3.Adres do korespondencji:

j.w.

4.Telefon: 

22 633 – 48 – 02

5.Osoby upoważnione do podpisywania umów:

      - Dyrektor Przedszkola nr 87 Sylwia Ząbek

 

6.Miejsce realizacji:

Przedszkole nr 87 istnieje od 1969r. Mieści się w samodzielnym parterowym budynku przystosowanym do potrzeb 125 dzieci.  Do Przedszkola uczęszczają dzieci z różnych środowisk.

 

 

II. NAZWA PROJEKTU:

 

MALI   GENIUSZE

 

 

 

Potwierdzenie przyjęcia projektu do realizacji

 

 

Rada Pedagogiczna                                                                   Rada Rodziców

 

 

III. ZAŁOŻENIA  MERYTORYCZNE  ZADANIA (OPIS ZADANIA)

       zgodnego z kierunkiem  Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy

 

I.Edukacja i wspieranie rozwoju małego dziecka.

 

1.Nazwa zadania przyjętego do realizacji:

 

Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.

Praca z dzieckiem zdolnym i rozwijanie zainteresowań.

Profilaktyka aktywności ruchowej.

 

 

2.Metody realizacji projektu:

a)Praca z dziećmi:

-zajęcia i zabawy z dziećmi – prowadzone metodami aktywizującymi,

b)Praca z rodziną

-udział dzieci, rodziców i nauczycieli w spotkaniach integracyjnych, zajęciach pokazowych,

c)Szkolenie nauczycieli i rodziców

-zajęcia warsztatowe z nauczycielami i rodzicami  prowadzone metodami aktywizującymi,

-spotkania i warsztaty rodziców ze specjalistami: logopedą, psychologiem,   

         

 

3.Cel i przewidywane efekty projektu:

a) Cele:

-wzmocnienie rozwoju ekspresji słownej, muzycznej, teatralnej i ruchowej dzieci,

-rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,

-profilaktyka wad postawy u małych dzieci,

-kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań dzieci,

-zwiększenie świadomości edukacyjnej  rodziców w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

 

b)Efekty:

-dorośli aktywnie wspierają dziecko tworząc dogodne warunki rozwijania zainteresowań i uzdolnień,

-dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu,

-dzieci mają możliwości swobodnej ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,

-dziecko jest świadome swoich uczuć, próbuje w konstruktywny sposobów wyrażać swoje potrzeby,

-rodzice i nauczyciele nawiązują pozytywny kontakt i współpracują na rzecz dziecka,

-nauczyciele i rodzice są świadomi zadań związanych z wczesną edukacją i wspomaganiem rozwoju dzieci.

 

 

4.Miejsce i czas realizacji projektu;

Przedszkole nr 87

wrzesień  2017r. - maj 2018r.

 

 

5.Planowana liczba uczestników projektu:

Wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 87 oraz ich rodzice.

 

 

6.  Realizatorzy projektu:

-wszyscy nauczyciele, specjaliści i osoby personelu pomocniczego zajmujące się dziećmi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Sposoby realizacji projektu:

I półrocze:

- „Raz, dwa, trzy z rytmem na Ty”- wychowanie przez sztukę, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, rozbudzanie zainteresowań muzycznych – zajęcia prowadzone przez Panią Justynę Ziółkowską - Czajka - 2 razy w m-cu;

„Zabawy badawcze” -  pogłębianie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin naukowych (chemii, fizyki, astronomii) - prowadzone przez Panią Karolinę Karczewską - 1 raz w m-cu;

- „Zabawy logiczno-matematyczne” - rozwijanie zdolności poznawczych samodzielnego    logicznego myślenia oraz     rozumienie    określonych podstawowych pojęć matematycznych  - prowadzone przez Panią Karolinę Karczewską – 1 razy w miesiącu.

 „Zabawa z językiem migowym” - okazanie dzieciom sposobu porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego - prowadzone przez Panią Agnieszkę Pawlak - 1 raz  w tygodniu;

„Magiczna Tablica” – interaktywne zabawy z tablicą multimedialną dla dzieci z oddz. II, III,  V– prowadzone przez Panią Joannę Pyzarę i Panią Dorotę Borową;

-„Bajkoterapia” – w celu wsparcia dzieci w radzeniu sobie z tak trudnymi emocjami jak złość, strach, zazdrość czy smutek oraz  ogólny rozwój osobowości - prowadzona przez Panią Katarzynę Paczuską - Matej - 1 razy w miesiącu;

„Sprytne paluszki” – zabawy z zakresu sensoplastyki z elementami integracji sensorycznej - prowadzone przez Panią Katarzynę Paczuską - Matej - 1 razy w miesiącu;

„Dzielni poszukiwacze informacji” – edukacja medialna, kształtowanie umiejętności świadomego, krytycznego odbioru informacji wśród najmłodszych – prowadzone przez Joannę Pyzarę – 1 tydzień w listopadzie 2017r.;

- „Od pętelki do literki” – ćwiczenia grafomotoryczne z elementami glottodydaktyki, ćwiczenia usprawniające czynności rąk, współdziałanie oka i ręki oraz mające na celu przygotowanie dziecka do nauki i czytania, realizowane w oddziale II i III – zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Orzechowską – 2 razy w m-cu;

„Zaczarowane nożyczki” – zajęcia plastyczno-techniczne  prowadzone przez Panią Dorotę Borową;

- „Muzyczne rytmy” – zajęcia z zakresu muzyki i piosenki inspirowane muzyką świata –           od listopada 2017r. – 2 razy w m-cu, prowadzone przez Panią Justynę Olendzką.

II półrocze:

- „Raz, dwa, trzy z rytmem na Ty”- wychowanie przez sztukę, rozwijanie aktywności muzyczno-ruchowej, rozbudzanie zainteresowań muzycznych – zajęcia prowadzone przez Panią Justynę Ziółkowską - Czajka - 2 razy w m-cu;

„Zabawy badawcze” -  pogłębianie i poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin naukowych (chemii, fizyki, astronomii) - prowadzone przez Panią Karolinę Karczewską - 1 raz w m-cu;

- „Wesołe wyliczanki” - rozwijanie zdolności poznawczych samodzielnego    logicznego myślenia oraz     rozumienie    określonych podstawowych pojęć matematycznych  - prowadzone przez Panią Agnieszkę Horoś , Panią Justynę Olendzką – 2 razy w miesiącu.

 „Zabawa z językiem migowym” - okazanie dzieciom sposobu porozumiewania się za pomocą gestów, poprzez naukę wybranych znaków języka migowego i alfabetu palcowego - prowadzone przez Panią Agnieszkę Pawlak - 1 raz  w tygodniu;

„Magiczna Tablica” – interaktywne zabawy z tablicą multimedialną dla dzieci z oddziału I, II, III, IV i V– prowadzone przez Panią Joannę Pyzarę i Panią Dorotę Borową;

-„Bajkoterapia” – wspieranie dzieci w radzeniu sobie z tak trudnymi emocjami jak złość, strach, zazdrość czy smutek oraz  ogólny rozwój osobowości - prowadzona przez Panią Katarzynę Paczuską - Matej - 2 razy w miesiącu;

„Sprytne paluszki” – zabawy z zakresu sensoplastyki z elementami integracji sensorycznej - prowadzone przez Panią Katarzynę Paczuską - Matej - 1 razy w miesiącu;

- „Od pętelki do literki” – ćwiczenia grafomotoryczne z elementami glottodydaktyki, ćwiczenia usprawniające czynności rąk, współdziałanie oka i ręki oraz mające na celu przygotowanie dziecka do nauki i czytania – zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Orzechowską – 2 razy w m-cu.

 

Ponadto:

-wernisaże prac plastycznych,

-konkursy wewnętrzne o różnorodnej tematyce dla wszystkich członków rodzin,

-występy dzieci dla rodziców i innych członków rodzin,

-udział dzieci w konkursach zewnętrznych. 


Data wytworzenia: 2017-10-05 20:05 Autor: katarzynap Data publikacji: 2017-10-05 20:05 Osoba udostępniająca na stronie: katarzynap Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-30 Osoba modyfikująca: katarzynap