Przedszkole nr 87 w Warszawie

PROJEKT EDUKACYJNY 2015-2016

PROJEKT EDUKACYJNY 2015-2016

PROJEKT  EDUKACYJNY  PRZEDSZKOLA NR 87

W WARSZAWIE

"MALI GENIUSZE"

ZAŁOŻENIA  MERYTORYCZNE  ZADANIA

zgodnego z kierunkiem  Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy

I.Edukacja i wspieranie rozwoju małego dziecka.

1.Nazwa zadania przyjętego do realizacji:

 • Wczesne wspomaganie rozwoju dzieci.
 • Praca z dzieckiem zdolnym i rozwijanie zainteresowań.
 • Profilaktyka aktywności ruchowej.

 

2.Metody realizacji projektu:

a)Praca z dziećmi:

 • zajęcia i zabawy z dziećmi – prowadzone metodami aktywizującymi,

b)Praca z rodziną

 • udział dzieci, rodziców i nauczycieli w spotkaniach integracyjnych, zajęciach pokazowych,

c)Szkolenie nauczycieli i rodziców

 • zajęcia warsztatowe z nauczycielami i rodzicami  prowadzone metodami aktywizującymi,
 • spotkania i warsztaty rodziców ze specjalistami: logopedą, psychologiem,   

 

3.Cel i przewidywane efekty projektu:

a) Cele:

 • wzmocnienie rozwoju ekspresji słownej, muzycznej, teatralnej i ruchowej dzieci,
 • rozwijanie zainteresowań i uzdolnień wychowanków,
 • profilaktyka wad postawy u małych dzieci,
 • kształtowanie pozytywnych postaw i zachowań dzieci,
 • zwiększenie świadomości edukacyjnej  rodziców w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dzieci i rozwijania zainteresowań i uzdolnień.

b)Efekty:

 • dorośli aktywnie wspierają dziecko tworząc dogodne warunki rozwijania zainteresowań i uzdolnień,
 • dziecko czuje się bezpiecznie w przedszkolu,
 • dzieci mają możliwości swobodnej ekspresji słownej, muzycznej, ruchowej,
 • dziecko jest świadome swoich uczuć, próbuje w konstruktywny sposobów wyrażać swoje potrzeby,
 • rodzice i nauczyciele nawiązują pozytywny kontakt i współpracują na rzecz dziecka,
 • nauczyciele i rodzice są świadomi zadań związanych z wczesną edukacją i wspomaganiem rozwoju dzieci.

 

4.Miejsce i czas realizacji projektu;

Przedszkole nr 87 , październik  2015r. - maj 2016 r.

 

5.Planowana liczba uczestników projektu:

 • Wszystkie dzieci uczęszczające do Przedszkola nr 87 oraz ich rodzice.

 

6.  Realizatorzy projektu:

 • Wszyscy nauczyciele, specjaliści i osoby personelu pomocniczego zajmujące się dziećmi.

 

7.Sposoby realizacji projektu:

I półrocze roku szkolnego 2015/2016

 • „Raz, dwa, trzy z rytmem na Ty”- zajęcia prowadzone przez Panią Justynę Ziółkowską-Czajka
 • „Zabawy badawcze” - zajęcia prowadzone przez Panią Karolinę Pazyra
 • „Gry i zabawy logiczne” – zajęcia prowadzone przez Panią Joannę Jesion
 • „Zabawa z językiem migowym” -zajęcia prowadzone przez Panią Agnieszkę Pawlak
 • „Bajkoterapia” –zajęcia prowadzone przez Panią Paulinę Maliszewską

II półrocze roku szkolnego 2015/2016

 • „Zabawy logiczno-matematyczne”   - zajęcia prowadzone przez Panią Horoś i Panią Justynę Olendzką
 • „Dzielni poszukiwacze informacji” –zajęcia prowadzone w gr. IV i V przez Panią Joannę Pyzara
 • „Od pętelki do literki” –zajęcia prowadzone przez Panią Natalię Orzechowską

Ponadto:

 • wernisaże prac plastycznych,
 • konkursy wewnętrzne o różnorodnej tematyce dla wszystkich członków rodzin,
 • występy dzieci dla rodziców i innych członków rodzin,
 • udział dzieci w konkursach zewnętrznych.

 

8.  Osoby odpowiedzialne za realizację projektu:

 • Dyrektor Przedszkola nr 87 – Sylwia Ząbek
 • Rada Pedagogiczna Przedszkola nr 87
 • Przewodniczący Rady Rodziców Przedszkola nr 87 - Sebastian Czesak

 

9.  Ewaluacja programu:

 • Ankiety z pytaniami dla nauczycieli.
 • Rozmowy indywidualne z rodzicami.
 • Sprawozdanie z realizacji projektu.
 • Projekt kontynuacji projektu.

Data wytworzenia: 2016-01-07 08:49 Autor: AniaS Data publikacji: 2016-01-07 08:49 Osoba udostępniająca na stronie: katarzynap Data ostatniej modyfikacji: 2017-09-27 Osoba modyfikująca: katarzynap