Realizacja projektu "Polska moja ojczyzna"

 • W związku z obowiązkiem składania deklaracji VAT przez DBFO od 1 stycznia opłaty za wyżywienie  dziecka  należy wpłacać na rachunek bankowy

  nr 88 1030 1508 0000 0005 5098 2056

  zgodnie z otrzymana informacją o wysokości należności za dany miesiąc.

  W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy .

  Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie  do 10-go każdego miesiąca, oraz o dostarczenie do przedszkola  potwierdzenia wpłaty.

  Nie odnotowanie wpłaty na wyciągu do 10-go skutkuje wezwaniem do zapłaty i procedurami windykacyjnymi, a w konsekwencji skreśleniem dziecka z listy uczestników.

  Więcej
 • W naszym Przedszkolu w grupie V, był realizowany projekt "Zawodowe Przedszkolaki" autorstwa Pauliny Tusińskiej i Joanny Pyzara. Projekt ten został zgłoszony do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2017 i przeszedł do drugiego etapu wraz z 7 innymi placówkami z całej Warszawy. Brawo przedszkolaki!!!

  Więcej
 • Nagroda Prezydenta

  W Dzień Edukacji Narodowej Prezydent Warszawy wręczyła nagrody 88 nauczycielom i dyrektorom stołecznych szkół i innych placówek oświatowych. Wśród laureatów znalazła się także nasza Pani Dyrektor, serdecznie gratulujemy!!!

  Więcej
 • 1.         Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne:

  • „Przyjazne Przedszkole” - program adaptacyjny;
  • „Wyczarujmy razem uśmiech” – przeciwdziałanie agresji u dzieci oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch” - przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy u dzieci;...
  Więcej
 • I   Podstawy prawne SzPEK 

  1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

  Więcej
 • I   Podstawy prawne SzPEK 

  1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

  Więcej
 • PROJEKT EDUKACYJNY 2015-2016

  W WARSZAWIE - "MALI GENIUSZE"

  ZAŁOŻENIA  MERYTORYCZNE  ZADANIA - zgodnego z kierunkiem  Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy

  Więcej

Mazowiecki Informator dla Rodziców i Opiekunów Dziecka z Niepełnosprawnością

Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

Celem Mazowieckiego Informatora dla Rodziców i Opiekunów Dziecka  Niepełnosprawnością jest przekazanie rodzicom i opiekunom pełnej wiedzy o systemie wsparcia w zakresie specjalistycznej opieki medycznej, psychologicznej oraz społecznej. Informator w wersji elektronicznej dostępny jest na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Warszawie, w zakładce Rodzice i Uczniowie – Informacje bieżące.

Funny Judo

Szanowni Rodzice dzieci oddziałów III, IV i V

W ramach projektu edukacyjnego

Uczniowskiego Klubu Sportowego RONIN TEAM

z siedzibą w Szkole Podstawowej nr 267

ul. Braci Załuskich 1

od dnia 16 października 2017r. w oddziałach III, IV i V prowadzone będą 30 minutowe, pilotażowe zajęcia „Funny Judo”

Są to zajęcia ogólnorozwojowe z elementami Judo, gdzie wplata się głównie naukę padów. Dzięki temu wyrabia się u dzieci umiejętność samo-asekuracji. Z biegiem czasu wprowadza się takie elementy jak przewroty gimnastyczne. 

Nowa podstawa programowa

Informacje

 • W związku z obowiązkiem składania deklaracji VAT przez DBFO od 1 stycznia opłaty za wyżywienie  dziecka  należy wpłacać na rachunek bankowy

  nr 88 1030 1508 0000 0005 5098 2056

  zgodnie z otrzymana informacją o wysokości należności za dany miesiąc.

  W tytule proszę podać imię i nazwisko dziecka oraz numer grupy .

  Wpłaty należy dokonać w nieprzekraczalnym terminie  do 10-go każdego miesiąca, oraz o dostarczenie do przedszkola  potwierdzenia wpłaty.

  Nie odnotowanie wpłaty na wyciągu do 10-go skutkuje wezwaniem do zapłaty i procedurami windykacyjnymi, a w konsekwencji skreśleniem dziecka z listy uczestników.

  Więcej
 • W naszym Przedszkolu w grupie V, był realizowany projekt "Zawodowe Przedszkolaki" autorstwa Pauliny Tusińskiej i Joanny Pyzara. Projekt ten został zgłoszony do Warszawskiej Nagrody Edukacji Kulturalnej 2017 i przeszedł do drugiego etapu wraz z 7 innymi placówkami z całej Warszawy. Brawo przedszkolaki!!!

  Więcej
 • Nagroda Prezydenta

  W Dzień Edukacji Narodowej Prezydent Warszawy wręczyła nagrody 88 nauczycielom i dyrektorom stołecznych szkół i innych placówek oświatowych. Wśród laureatów znalazła się także nasza Pani Dyrektor, serdecznie gratulujemy!!!

  Więcej
 • 1.         Własne programy nauczania, innowacje i eksperymenty pedagogiczne:

  • „Przyjazne Przedszkole” - program adaptacyjny;
  • „Wyczarujmy razem uśmiech” – przeciwdziałanie agresji u dzieci oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach;
  • „W zdrowym ciele zdrowy duch” - przeciwdziałanie powstawaniu wad postawy u dzieci;...
  Więcej
 • I   Podstawy prawne SzPEK 

  1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

  Więcej
 • I   Podstawy prawne SzPEK 

  1) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572).

  2) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r., poz. 977).

  3) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dz.U. z 2012r. poz.752).

  Więcej
 • PROJEKT EDUKACYJNY 2015-2016

  W WARSZAWIE - "MALI GENIUSZE"

  ZAŁOŻENIA  MERYTORYCZNE  ZADANIA - zgodnego z kierunkiem  Polityki edukacyjnej m. st. Warszawy

  Więcej
Data stworzenia : 2014-09-08 12:53 Autor : katarzynap Data publikacji : 2014-09-08 12:53 Osoba udostępniająca na stronie : AniaS Data ostatniej modyfikacji : 2018-02-11 11:50 Osoba modyfikująca : katarzynap