Przedszkole nr 87 w Warszawie

 • Opłata za dyżur wakacyjny

  Potwierdzeniem zapisu dziecka na dyżur wakacyjny jest wniesienie opłaty 90 zł na rachunek bankowy: 88 1030 1508 0000 0005 5098 2056 z dopiskiem opłata za dyżur wakacyjny .

  Więcej
 • Wszystkich rodziców dzieci nowoprzyjętych  do naszego Przedszkola do grupy 3 latków , serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne w dniu 4 czerwca na godz. 16:00 (na ten czas prosimy zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie)

  Więcej
 • Klauzula informacyjna

  Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. U. UE. L. 2016.119.1    z dnia 4 maja 2016 r. zwanego dalej RODO, informuję, że Administratorem jest Dyrektor Przedszkola nr 87, przy ul. Broniewskiego 9d, który przetwarza dane w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych.

  Więcej
 • Z inicjatywy Wojewody Mazowieckiego powstała publikacja skierowana do rodziców dziecka, u którego stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie lub nieuleczalną chorobę oraz do opiekunów wychowujących dziecko z niepełnosprawnością.

  Więcej
 • Wszystkich rodziców dzieci nowoprzyjętych do naszego Przedszkola , serdecznie zapraszamy na zebranie organizacyjne w dniu 4 czerwca na godz. 16:00 (na ten czas prosimy zapewnić dzieciom opiekę we własnym zakresie)

  Więcej